Tradiční slovácké hody

Volný čas
V 10:00 h mše svatá v místním kostele, ve 14:00 h hodový průvod s věncem a káčerem, ve 20:00 h hodová zábava (hrají Skoroňáci).

Termíny