Večer s cimbálovou muzikou

Volný čas
V rámci zvěřinových hodů zahraje v Mlynářské restauraci k tanci i poslechu Cimbálová muzika z Milotic.

Termíny