Výstava: Trpaslíci

Volný čas
Vystavující: Jana Hlavenková-Prekopová; Jana Smělíková; Tomáš Hlavenka. Vystavující se potkali během studií na Fakultě výtvarných umění v Brně, kde se v různých ateliérech zabývali malbou, sochou a instalacemi. Všichni tři mají ve své tvorbě blízko k lesům, zahradám a venkovu. Na kyjovské výstavě uvidíte trpaslíky z jiného úhlu. Kurátorka: Barbora Lungová. Výstava bude zahájena 12.10. (PÁ) v 17:30 h.

Termíny