3. Otevřená konference komunitního plánování Kyjovska

Volný čas
Akce se koná pod záštitou starosty města Kyjova Mgr. Františka Lukla, MPA. Konference se uskuteční v estrádním sále DK. Přijďte se seznámit s konkrétními výstupy komunitního plánování a vyjádřete se k návrhu 2. Komunitního plánu – Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015. Konference se uskuteční v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb – „plánování rozvoje za účasti veřejnosti“ a projektu „Rozvoj sociálních služeb na Kyjovsku, II. etapa“, který je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Více na www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, www.mestokyjov.cz, MěÚ a v IC.

Termíny