Věk není limit

Volný čas
Pořádá město Kyjov ve spolupráci s Agenturou pro občany (OS Krok), Centrem sociálních služeb Kyjov, Centrem pro rodinu Kyjov a NZDM Wu-Wej. Vše se uskuteční v rámci získání neinvestiční dotace za výhru v soutěži Obec přátelská rodině roku 2011, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR spolu se Sítí mateřských center a Asociace center pro rodinu. Od 15:00 h na Vás čeká v přízemí a divadelním sále DK vystoupení Dětského národopisného souboru Kyjovánek, dále přednáška na téma dluhové problematiky: Mám děravou kapsu?, vystoupení hudební skupiny Návrat a seznámení se s absorpčními pomůckami firmy Hartman. Bližší informace na www.mestokyjov.cz, www.pomocobcanum.kyjovsko.cz, www.cprkyjov.estranky.cz. Během odpoledne bude v přízemí DK probíhat prezentace kompenzačních pomůcek pro tělesně, zrakově a sluchově postižené občany, ukázky trénování paměti, návštěvníci si také budou moci nechat změřit tlak.

Termíny