SAHADŽA JÓGA - JÓGA V LÉKAŘSKÉ PRAXI

Volný čas
MUDr. Lukáš Handl z FN v Plzni představí praktický i teoretický vliv praktikování Sahadža meditací a její přímý vliv k nastolení duševní, psychické a zdravotní rovnováhy naší osobnosti a celé společnosti.

Termíny