Charitativní koncert Buchlovice pomáhají

Volný čas
Účinkovat budou hudební seskupení a sólisté různých žánrů s blízkým vztahem k Buchlovicím. Patronkou letošního koncertu je Věra Domincová - někdejší sólistka souboru Hradišťan. Výtěžek ze vstupného bude předán na konto Oblastní charity Uherské Hradiště.

Termíny