Den architektury – Jiná (moderní) tradice

Volný čas
Dne 30. září 2012 se Muzeum regionu Valašsko připojí k 2. ročníku festivalu konanému k mezinárodnímu Dni architektury. Akce proběhne formou procházek po českých a moravských městech, hlavní město Prahu nevyjímaje.

Termíny