Vedoucí zájezdu

Kurzy, vzdělání, konference

 

Jedná se o kvalitní odborný kurz, který Vás připraví pro práci vedoucího zájezdu pro cestovní kanceláře.
Vedoucí zájezdu organizuje průběh zájezdu dle pokynů a programu cestovní kanceláře, odpovídá za splnění
programu, kontroluje služby, které jsou účastníkům v průběhu zájezdu poskytovány dodavateli služeb.
Podílí se na řešení mimořádných situací při zájezdu jako například pojistných událostí, reklamací služeb atd.
Práce vedoucího zájezdu je velmi pestrá a zajímavá.

 Vyučuje se:

  • Technika služeb cestovního ruchu
  • Metodika práce vedoucího zájezdu
  • Psychologické aspekty v práci vedoucího
  • Základy komunikace
  • Geografie cestovního ruchu

Kurz se koná od 1. do 5. října 2012 každý den od 9.00-12.00 a od 13.00-16.00 hodin.

Termíny