Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Kurzy, vzdělání, konference

 

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce.

Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:
Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu
Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu
Využití znalostí zeměpisu České republiky
Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů
Orientace v současném právním a politickém systému EU
Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům
Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce
Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu
Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční,barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy).

Kurz se koná od 8. října do 12. prosince 2012 od 17.00 do 20.00 hodin.

Termíny