Muzeum Vysočiny Jihlava vás zve... aneb pozvánky a plakáty z historie i současnosti muzea

Výstava

V působivých prostorách Kavárny Muzeum je od 18. září možno spatřit výstavu porovnávající vizuální komunikaci Muzea Vysočiny Jihlava v minulosti a dnes

Termíny