EGYPT A EGYPTSKÉ PRVKY V POMPEJÍCH A 50 LET ČESKÉ VĚDY V EGYPTĚ

Volný čas

Ve středu 19. září 2012 pořádá Muzeum města Ústí nad Labem cyklus přednášek s egyptskou tématikou. Od 14.30 PhDr. Pavel Titz, Ph.D. z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK Praha představí posluchačům řadu zajímavých a pozoruhodných nálezů z Pompejí, pocházejících především z egyptského prostředí. Díky unikátním okolnostem zániku Pompejí v roce 79 n. l. je možné dobře zkoumat specifický vztah Pompejanů ke starobylé egyptské kultuře. ¨ Od 17.00 přijal pozvání Prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Mezinárodně uznávaný egyptolog a ředitel Českého egyptologického ústavu FF UK Praha bude návštěvníkům přednášet o více než 50 letech činnosti a úspěších českých vědců v Africe, především v Abúsíru v Egyptě, ale i v Súdánu. Po celý den bude v atriu muzea probíhat ochutnávka afrických čajů, kterou připraví čajmistři z Dobré čajovny.

Termíny