Jeruzalém - posvátné město

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška s videoprojekcí

• Tisícileté kulturní centrum

• Chrámová hora jako střed světa

• Obraz nebeského města

 

Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec

 

 

 









Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny