Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid

Kurzy, vzdělání, konference

2. přednáška cyklu „Psychologie pro každý den“

• Znám své strachy?

• Moje zbraně v boji se strachem

• Workshop se cvičením

 

Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec

Přihlášky: každý všední den od 18 do 21 h v místě konání nebo e-mailem: liberec@akropolis.cz 

 

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny