Keltové

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška s videoprojekcí

• Bohové a hrdinové Keltů

• Keltské svátky a obřady

• Keltové v Čechách

 

Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec

 

 

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny