Rétorika jako umění vyjadřování

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Intezivní kurs

• Původ a smysl rétoriky jako umění vyjadřování

• Dobrý řečník dle klasické filosofie

• Kvality a nedostatky mluveného projevu

• Workshop se cvičením

 

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny