Tradiční setkání písničkářů v Hospodě U Jančů

Volný čas
Celým večerem provází Roman Klígl. Vystoupení písničkářů bude spojeno s vernisáží obrazů Marie Čmelíkové a Lenky Dohnalové, které jsou kyjovské malířky a bývalé spolužačky z Ostravské univerzity na fakultě umění pod vedením Pavla Preisnera a Dana Balabána.

Termíny