Rescue Patrol 2012

Volný čas

Ve dnech 12. – 16. září 2012 proběhne v České Kamenici a okolí 13. ročník mezinárodního záchranářského cvičení Rescue Patrol. Cvičení je určeno pro všechny složky IZS, záchranné týmy ze zahraničí (letos se cvičení zúčastní kolegové z Německa a Slovenské republiky), studenty vyšších zdravotnických škol i dobrovolné organizace a je zaměřeno především na mimořádné události s velkým výskytem poraněných osob a na mimořádné události probíhající ve ztížených podmínkách. Dopoledne jsou věnována teoretickým seminářům, odpolední a noční hodiny pak zásahům. Vzhledem k velké fyzické a psychické náročnosti cvičení je minimální věk všech účastníků včetně figurantů 18 let. Letos se účastníci mohou opět těšit na záchranu z výšek, z vodní hladiny, práci v podzemních prostorách, pátrací akce v terénu, dopravní nehody a podobně, podrobnější informace zůstanou jako každý rok účastníkům do poslední chvíle utajeny. Již tradičně se cvičení zúčastní také firmy nabízející vybavení pro záchranáře, které představí jak nejnovější vybavení, tak umožní nákup vybavení za velmi výhodné ceny. Firma Rock Empire bude mít tentokrát svou prezentaci již na začátku cvičení, aby mohli cvičící zakoupené vybavení uplatnit již během cvičení. Akce je zařazena do kreditního systému vzdělávání České asociace sester a záštitu nad ní převzali hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a Bc. Martin Hruška, starosta města Česká Kamenice. Více informací o cvičení je možné nalézt na stránkách cvičení www.rescuepatrol.cz.

Termíny