VÝSTAVA ADRA V AFI PALÁCI UKÁŽE DVACETILETOU PRÁCI ČESKÉ KANCELÁŘE TÉTO HUMANITÁRNÍ ORGANIZACE

Výstava

Od 13. září až do konce měsíce bude v AFI Paláci k vidění jedinečná výstava české kanceláře humanitární organizace ADRA. Výstava představuje klíčové události jejího dlouholetého působení a má lidem připomenout, že díky intenzivní práci pomohla statisícům lidí v krizových oblastech.

Na návštěvníky pardubického AFI Paláce čeká deset samostatně stojících stojanů s fotografiemi a popisky. Na každé desce bude umístěn také krátký příběh nebo úryvek z tisku připomínající zobrazovanou událost. Fotografie zachycují např. dopravu materiální pomoci do zemí bývalé Jugoslávie v období občanské války, pomoc obklíčenému Sarajevu, stavbu domů pro uprchlíky v bosenském Tešanji, humanitární pomoc Mongolsku postiženému zimou, potraviny pro lidi v obklíčeném Grozném, povodně v České republice v roce 1997 a 2002, otevření azylového domu v Novém Jičíně, zemětřesení v Turecku v roce 1999, rozsáhlou pomoc po tsunami v Asii na přelomu roku 2004 a 2005, založení prvního dobrovolnického centra v České republice, počátky zdravotnického zařízení v Itibu v Keni, zemětřesení na Haiti a v Japonsku a mnoho dalších.  

„Může se zdát, že výstava ukazuje hlavně utrpení lidí v tíživých situacích. Cílem výstavy je ale především poukázat na obětavou práci organizace ADRA, která těmto lidem pomáhala a jejíž činnost se postupně rozšiřovala. A to i díky finanční podpoře občanů z České republiky,“ říká k výstavě Zuzana Kubíčková, marketingová manažerka AFI Paláce.

ADRA

ADRA je mezinárodní humanitární organizace působící ve více než 120 zemích světa. Už od roku 1956 pomáhá nejenom bezprostředně po katastrofách doma i v zahraničí, ale podporuje i dlouhodobé rozvojové programy, které mají za cíl pomoci ohroženým skupinám převzít kontrolu nad svými životy. ADRA pomáhá lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, vyznání nebo náboženského přesvědčení.

ADRA Česká republika byla založena v roce 1992. Během dvou desetiletí své existence realizovala desítky humanitárních a rozvojových projektů v Evropě, Africe, Asii i např. na Haiti. V České republice ADRA realizuje vzdělávací program Prvák, jehož cílem je zvýšit informovanost dětí a mládeže o problematice rozvojových zemí a rozvojové spolupráce. Dále koordinuje dobrovolnická centra ve čtrnácti městech ČR, která se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým a seniorům. V rámci humanitární organizace ADRA v ČR také působí psychosociální intervenční tým, který ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému pomáhá lidem zasaženým mimořádnou událostí. Více na www.adra.cz.

www.palacpardubice.cz

Termíny