Táborský triptych - stará hudba ve starých domech

Hudba

Přijdte si vyslechnouttřetí koncert Táborského triptychu, tentokrát do gotického sálu Staré táborské radnice, kde v sobotu 22. září od 17. hodin vystoupí vokální soubor Collegium 419, v jehož podání zazní světské
písně plné citů a vášní - madrigaly pozdní renesance frankovlámských a
italských skladatelů.

Účinkují

Collegium 419

Termíny