Praktická rétorika - Workshop

Kurzy, vzdělání, konference
2. přednáška cyklu „Umění komunikace“ • Technika projevu: praktické rady, cvičení • Nonverbální komunikace • Využití příkladů a humoru • Workshop se cvičením   Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec
Termíny