Rétorika jako umění vyjadřování - Workshop

Kurzy, vzdělání, konference
1. přednáška cyklu „Umění komunikace“ • Původ a smysl rétoriky • Dobrý řečník dle klasické filozofie • Kvality a nedostatky mluveného projevu • Workshop se cvičením   Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec
Termíny