DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ EUROPEAN HERITAGE DAYS 8. - 16. září 2012 Kolín

Výstava, Divadlo, Volný čas, Hudba, Sport, Pro děti

Otevřené památky v Kolíně

15.9. - 10 - 16 h - Zvonice chrámu sv. Bartoloměje, postavena 1504

16.9. - 13 - 16 h - Vyhlídka na město, vstupné 40,- Kč a 30,- Kč

15.9., 16.9. -  9 - 15 h - Synagoga, dostavěna 1696, jedna z nejstarších v Čechách, vstupné 1,-Kč

15.9., 16.9. - 14 - 17 h - Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice, barokní klášterní kostel

15.9., 16.9. - 13 - 16 h - Kostel sv. Jana Křtitele, kolem roku 1300, barokní přestavba objekt v rekonstrukci pro veřejnost uzavřen

kromě 14.9. - 16 - 18 h - prohlídka, Areál kolínského zámku, hrad husitského hejtmana Bedřicha ze Strážnice z 1. pol. 15. stol., po roce 1500 přestavěn hutí Benedikta Rieda, 19. a 20. stol. pivovar

16.9. - 14 - 17 h - Husův sbor Církve československé husitské, funkcionalistická budova 1931 - 1932

15.9. - 14 - 17 h - Kostel Českobratrské církve evangelické, 1871

15.9., 16.9. - 14 - 17 h - Kostel sv. Víta na Zálabí, 1. pol. 14. stol., barokní přestavba

16.9. - 10 - 15 h - Starý židovský hřbitov, poč. 15. stol., jeden z nejstarších v Čechách

16.9. - 10 - 15 h - Nový židovský hřbitov, 1887

15.9. - 14.30 - 16.30 h - Práchovna a zálabská Skála, zřícenina pozdně gotické věže a předměstská historická zástavba - 10 - 13 h

16.9. -  9 - 12 h - Radnice – prohlídka s výkladem

Doprovodné akce

10.9. - 16 h - Řepařskou drážkou za Františkem Horským – výlet drážkou s výkladem

11.9.  - 16 h - Kostel sv. Víta na Zálabí - prohlídka s výkladem

11.9.  - 19 h - Synagoga – koncert Pražští barokní sólisté, vstupné 100,- Kč

12.9.  - 16 h - Kostel sv. Jana Křtitele – prohlídka s výkladem

13.9.  - 16 h - „Městské opevnění a mlýny“ – procházka s výkladem, začátek před MIC

14.9.  - 16 h - Kolínský zámek – prohlídka s výkladem

15.9.  - 9 h - „Historizující kostely na Kolínsku“ – exkurze s prohlídkou památek Grunta, Lošany, Vavřinec, Zásmuky, Plaňany, Radim - pro jednotlivce. Neplatí pro kolektivy. Rezervace a prodej vstupenek v Městském informačním centru, ul. Na Hradbách, vstupné 150,--Kč

15.9. -  14 h - Kostel Českobratrské církve evangelické – Koncert Collegium musicum Kolín

15.9. - 15 h - Kostel Českobratrské církve evangelické – Varhanní chvilky v podání členů Českobratrské církve evangelické a Církve bratrské

16.9.  - 10 h - „Památky židovského ghetta“ - procházka s výkladem, začátek před budovou Regionálního muzea v Kolíně

16.9. -  9 h - Radnice - prohlídka s výkladem

16.9. - 14 h - Kapucínský kostel Nejsvětější Trojice – prohlídka s výkladem

16.9. -  17 h - Kostel Církve československé husitské – koncert pěveckého sboru při CČSH–Piccolo coro ed organo


VSTUP zdarma kromě vyznačených objektů a exkurzí dne 8. 9. a 15. 9. a koncertu 11. 9.

 

Termíny