Humanitární sbírka šatstva

Volný čas
pořádaná Charitou Holešov ve spolupráci s Diakonií Broumov.

Termíny