Večer u burčáku

Volný čas
Akce se koná v areálu hřiště TJ Nedachlebice. Hrají manželé Miklovi.

Termíny