Arteterapie - úvod do interpretační práce s koláží a s hlínou

Volný čas, Kurzy, vzdělání, konference

Kurz bude  organizován ve dvou 8 hodinových blocích:

A. Interpretační technika práce s koláží + praktické metodologické  ukázky

B. Arteterapeutické a artefiletické techniky práce s hlínou a způsoby jejich aplikace pro konkrétní      cílové skupiny dětí a mládeže.

Odborný garant: PhDr. Ing.Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Vyučující:      PhDr. Ing.Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Prof. PaedDr. Jarmila Šicková – Fabrici, PhD.akademická sochárka

 

První část kurzu je zaměřena na úvodní informace o daných disciplínách, jejich spojitostech, rozdílech a využití v pedagogicko – psychologické praxi, dále na  získání poznatků z oblasti interpretace varovných signálů v  v koláži- specifické prvky , které mohou poukazovat na určité psychické problémy, závislosti, zneužívání, apod. Blok zahrnuje ukázky prací a rozbor jednotlivých případových studií klientů a jejich tvorby. V druhém bloku se pak zájemci naučí základním metodologickým postupům při práci s hlínou s důrazem na její prožitkovou podstatu v souvislosti arteterapeutickým využitím.

 

Cena: 3390 Kč

 

Termín:29.-30.9.2012

 

Omezený počet účastníků!

 

(kurz je akreditován MŠMT po absolvování kurzu obdrží účastníci osvědčení)


Účinkují

Vyučující:      PhDr. Ing.Bc. Marie Lhotová, Ph.D.

Prof. PaedDr. Jarmila Šicková – Fabrici, PhD.

Kontakty

www.creatis.cz

Termíny