Petr Skala - první představitel gestické abstrakce v českém filmu

Film
Pásmo krátkých filmů.
Termíny