VLADIVOJNA LA CHIA

Volný čas
Složení kapely: Aleš Bajger - kytary, zpěv, Terezie Kovalová - violoncello, zpěv, Tom Rossi - percusse , zpěv , Sylvie Bee - zpěv, percusse.

Termíny