Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2012 a 2013

Volný čas
Středisko volného času Včelín v Bystřici pod Hostýnem vypsalo nové zájmové kroužky nejen pro žáky základních škol, ale i pro děti z mateřských škol, středních škol a i pro dospělé. Seznam kroužků najdete na internetové adrese: www.svcvcelin.cz Přihlášky do jednotlivých kroužků si můžete vyzvednout v kanceláři SVČ Včelín nebo v informačním centru na zámku.

Termíny