Vyprávění spisovatele Vlastimila Vondrušky

Volný čas
Autor vypráví o sobě i o tvorbě historické beletrie. Přiblíží historické prameny, které jsou autorům k dispozici a vysvětlí, jak se dají používat. Pokusí se také naznačit, jak na jejich základě přichází autorská inspirace. Vyprávěním se prolínají nejen odborné informace z dějin, ale i zábavné historky ze života. Po skončení volná beseda s posluchači.

Termíny