Sportovní den Spolku soukromých chovatelů koní na Moravě

Volný čas
Tradiční sportovní klání ve vozatajských, ale i parkurových disciplínách vyhlášený jako Memoriál Svatopluka Němečka.

Termíny