SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2012 - Corona stellarum

Volný čas, Hudba

Po dvacáté prvé se letos rozezní (nejen) pražské sakrální prostory tóny mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti. Festival opět zprostředkovává inspirativní setkání s uměním, které reprezentuje živé kultury Evropy i vzdálenějších oblastí - umění, které nabízí dostatek prostoru pro zamyšlení, odpočinek či meditaci.

 

KDE: Kostel Panny Marie pod Řetězem, Lázeňská, Praha, Česká republika

 

Komorní sbor Fenix uvedl 8. října 2011 v kostele na pražském Karlově v obnovené premiéře cyklus KORUNA DVANÁCT HVĚZD BLAHOSLAVENÉ PANNY MARIE (CORONA STELLARUM DUODECIM BEATAE MARIAE VIRGINIS) Františka Xavera Brixiho. Brixi složil tento cyklus dvanácti motet pro smíšený sbor a orchestrální doprovod na text 12-ti pasáží latinského hymnu Omni die dic Mariae z 12. století. Autorem hymnu opěvujícího Kristovu matku je benediktinský mnich Bernard z Cluny. Ten se při psaní inspiroval biblickým zjevením svatého Jana, kdy světec Pannu Marii spatřil oděnu sluncem s dvanácti hvězdami kolem hlavy, s měsícem pod nohama, jak drtí starého draka (hada). K Briximu se báseň pravděpodobně dostala z Polska. Podle legendy si ji totiž oblíbil polský světec sv. Kazimír (1458-1484) natolik, že ve své závěti uvedl, aby mu rukopis hymnu dali do rakve. Když byl hrob světce po 120 letech otevřen, jeho tělo i rukopis byly nalezeny téměř neporušeny.

 

Koncert se koná v koprodukci Svatováclavských slavností a cyklu koncertů duchovní hudby Společnosti pro duchovní hudbu s laskavou podporou MČ Praha 1

 

F.X. Brixi - Corona stellarum (duodecim Beatae Mariae Virginis)

Moteta F.X.Brixiho na motivy středověkého hymnu Bernarda z Cluny

Účinkují

Fenix
- spolek pro vokální a komorní hudbu
Roman Michálek - sbormistr, dirigent
Magdalena Malá j.h., Blanka Karnetová j.h. – barokní housle
Jakub Michl j.h. – violoncello
Vít Aschenbrenner – cembalo
Petr Mašlaň - varhanní pozitiv
Termíny