SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI 2012 - Flos inter spinas - výlet

Volný čas, Hudba

Po dvacáté prvé se letos rozezní (nejen) pražské sakrální prostory tóny mezinárodního festivalu duchovního umění Svatováclavské slavnosti. Festival opět zprostředkovává inspirativní setkání s uměním, které reprezentuje živé kultury Evropy i vzdálenějších oblastí - umění, které nabízí dostatek prostoru pro zamyšlení, odpočinek či meditaci.

 

KDE: Třeboň, kostel sv.Jiljí a p.Marie Královny

 

Zahajovací koncertní program letošního ročníku festivalu představuje legendy o životech svatých panen tak, jak se zachovaly v chorálním repertoáru pozdně středověké tradice benediktinských a cisterciáckých rukopisů v Čechách. Skládá se z vybraných částí officií ke sv. Kateřině Alexandrijské, sv. Barboře a sv. Markétě. Chorální program je doplněn o vícehlasá moteta ze 13. století z kodexů La Clayette a Bamberg za doprovodu gotické harfy.

 

Ženský vokální soubor Tiburtina vznikl v roce 2008 z bývalých členek souboru Schola Benedicta. Navazuje tak na jeho tradici a dále se věnuje interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby. Jednotlivá jména členek souboru patří k nejznámějším ve světě staré hudby. Nevěnují se však pouze interpretaci hudby středověku a baroka. Na českých a světových podiích vystupují se soubory jako je např. Collegium 1704, Collegium Marianum, Musica Florea, Ensemble Inégal, Hofmusici, Doulce Memoire, Collegium Vocale Gent, Orchestr Berg, Ostravská banda ad.

Svůj název si soubor vybral mezi historickými postavami středověku. Tiburtina (Sibylla Tiburtina, či Sibyla Tiburská) byla věštkyně, která se stala nejznámnější Sibylou středověku a to především tím, že její věštby úzce souvisely s křesťanstvím.

 

Atmosféru koncertu umocní autentický prostor vrcholně gotického kostela sv. Jiljí a p. Marie Královny. Stavbu financovanou rodem Rožmberků dovedl do roku 1380 k dokonalosti řád augustiniánů. Augustiniánští kanovníci si byli vědomi, že umění je jedna z cest, která vede k Bohu. Věnovali proto záměrně značnou pozornost umění všude, kde se usadili. V Třeboni se jim to opravdu podařilo a kostel s křížovou chodbou patří mezi nejkrásnější. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídku fresek a sochu Třeboňské madony, jediný zbytek původního vybavení interiéru, který se dochoval po požáru v roce 1723. Akustika kostela a křížové chodby splňuje nejpřísnější požadavky a proto mluvené slovo i hudba zní opravdu krásně.

 

Kromě známých českých umělců zejména z oblasti staré hudby představí festival zajímavé zahraniční hosty z Izraele, Maďarska a Itálie. Také žánrově zůstává festival rozmanitý – kromě hudby staré a klasické se mohou posluchači těšit například na poezii s doprovodem harfy, sefardské písně z různých koutů světa či program sestavený z šansonů, blues a gospelů.

 

Chorální repertoár pozdně středověké tradice zejména z rukopisů La Clayette a Bamberg, s doprovodem gotické harfy.

 

Prohlídka perly gotické architektury ve spojení se zhudebněnými středověkým legendami.

 

Účinkují

Tiburtina ensemble
Barbora Sojková - soprán, umělecká vedoucí, dramaturg
Ivana Bilej Brouková - soprán
Hana Blažíková - soprán, gotická harfa
Kamila Mazalová - alt
Anna Chadimová Havlíková- mezzosoprán
Marta Fadljevičová - mezzosoprán
Tereza Wollnerová - soprán
Renata Zafková - soprán
Daniela Čermáková
Pavla Štěpničková - alt
Termíny