Výstava ovoce, zeleniny a ručních prací

Volný čas
14:00–20:00 Výstavu pořádá Spektrum Žádovice, o. s., Klub důchodců, ve spolupráci s obcí na KD. Na výstavě si můžete prohlédnout hospodářské nářadí a vybavení domácností z dřívějších let. Nebudou chybět ani dobové fotografie.

Termíny