Výstava: Drahý ještěre, milý Petře Bezruči! (Petr Bezruč)

Volný čas
Výstava ve výstavním sále zámečku.

Termíny