STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Volný čas
Prohlídka s p. M. Bumbálkovou, tématická výstavka.

Termíny