DEN BEZ AUT

Volný čas
Program pro školy a veřejnost, ukázky různých způsobů přepravy, výtvarné a jiné aktivity pro děti, žáky a studenty. Propojení vláčkem na dopravní hřiště. Objednávky na e-mail: eko@ddmub.cz, informace: M. Kadlecová. Masarykovo náměstí.

Termíny