140. výročí povýšení Břeclavi na město

Volný čas
místo konání: synagoga Břeclav, přednáška z historie města

Termíny