TANEČNÍ KURZ FLAMENCA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Volný čas
Bližší informace a přihlášky: tel. 602 660 022. První hodina 16.30 – 17.30, zrcadlový sál Domu kultury.

Termíny