Den na kozí biofarmě DoRa

Volný čas

V rámci měsíce biopotravin můžete navštívit i biofarmu v Ratibořicích, která se specializuje na produkci a prodej kozích výrobků. Budete moci nahlédnout do stájí a výběhů s doprovodem farmáře, který podá výklad o chovu koz a biopotravinách.

Tuto akci vám přináší Gastronaut.cz.

Termíny