TIBETSKÝ MNICH ZAHÁJIL V GALERII HARFA VÝSTAVU TIBET A BARMA, POTRVÁ DO KONCE SRPNA

Výstava

 

Unikátní výstavu fotografií a objektů z Tibetu a Barmy zahájil tuto sobotu 18. srpna 2012 v 16 hodin jediný tibetský mnich žijící v ČR Geše Nyima Özer. Výstavu, která potrvá do 31. srpna 2012, pořádá občanské sdružení M.O.S.T. a Člověk v tísni, o.p.s. Vstup pro veřejnost je volný. Připraven je speciální program pro děti. Více na www.protibet.org.

Výstava zachycuje konkrétní příběhy Tibeťanů a Barmánců. Fotografie a předměty denní potřeby vtáhnou diváky do dění v obou zemích. „Díky naší práci můžeme obě země přiblížit z jiné perspektivy. Chceme, aby se děti i dospělí dobře bavili, ale také aby se seznámili s projekty pomoci Tibeťanům a Barmáncům a mohli se do nich sami zapojit,“ říká Karin Majerová z občanského sdružení M.O.S.T.

 

V rámci výstavy je možné si vytisknout také tibetské praporky, vyzkoušet si tradiční oblečení, zhlédnout dokumenty o Tibetu a Barmě nebo si koupit unikátní tibetské výrobky z chráněných dílen.

 

Výstava vznikla za podpory Ministerstva zahraničních věcí a České rozvojové agentury v rámci projektu globálního rozvojového vzdělávání Tibet a Barma, opomíjené rozvojové problémy.

 

Občanské sdružení M.O.S.T. (www.protibet.org) působí od roku 2004 v oblasti indických Himálají a Tibetu. Tisícům lidí zlepšuje životní podmínky a poskytuje vzdělání tibetským uprchlíkům, dětem, mnichům i mniškám, nomádům a starým lidem formou kmotrovství na dálku. Staví školy, zakládá chráněné dílny a podílí se také na humanitární pomoci. Pro českou veřejnost pořádá celoroční kulturně vzdělávací akce vrcholící březnovým Festivalem ProTibet.

 

Člověk v tísni, o.p.s. (www.clovekvtisni.cz) vznikl v roce 1992 s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Za dvacet let své existence se stal jednou z největších neziskových organizací ve střední Evropě. Dnes se jeho činnost zaměřuje na čtyři základní oblasti: humanitární pomoc a rozvojová spolupráce, podpora lidských práv, programy sociální integrace, vzdělávací a informační programy.

Termíny