Léčení vibračních polí člověka

Kurzy, vzdělání, konference
Na kurzu se naučíte:
  • vnímat vibrační pole své i druhých lidí
  • rozeznat zdravý a nemocný orgán nebo problémovou část těla 
  • rozpoznat jednotlivá vibrační pole
  • léčit vibrační pole člověka dle potřeby a nutnosti
  • poznáte na vlastní kůži změny, kterých dosháhnete
  • rozpoznat, jestli byla léčba pro danou chvíli zdárně ukončena
Účinkují

Mgr.Jiřina Koppová a Oldřich Peterek

Termíny