Robert Vano - The Platinum Collection

Výstava

Galerie 4 Vás zve na výstavu platinotisků známého fotografa uspořádanou ve spolupráci s Leica Gallery Praha.

Kompletní kolekce The Platinum Collection obsahuje na dvě stě speciálním postupem tištěných originálních fotografií, které, Robert Vano, ručně zhotovuje jako neopakovatelné originály pro galerijní účely. Pro maximální životnost a výtvarný účinek přitom používá speciální bezcelulózový bavlněný papír a mimořádně drahý vyvolávací proces na bázi platiny a paladia. Předem speciálně připravené negativy jsou na tuto emulzi kopírovány kontaktním způsobem pro zachování maxima detailů a co nejbohatší škály polotónů.

Výstava platinových tisků Roberta Vana se konala ve výstavní síni Mánes v roce 2009 (23 000 návštěvníků) a pro velký ohlas byla následně prodloužena v prostorách Leica Gallery Prague ve Školské ulici. Následně byla výstava prezentována v řadě dalších galerií v České republice i zahraničí.

Kontakty

www.galerie4.cz

Termíny