Setkání s Kamilou Moučkovou

Volný čas

Muzeum Rumburk zve všechny zájemce na nový cyklus besed OSUDY, který se uskuteční na půdě muzea, k připomenutí 44. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Muzeum nabídne návštěvníkům setkání s osobnostmi, které jsou nějakým způsobem spjaty s Rumburkem či širším regionem. Na druhou besedu přijala pozvání známá disidentka a ikona televizního a rozhlasového zpravodajství - Kamila Moučková. Životopis Kamily Moučkové Kamila Moučková se narodila 8. 4. 1928 v Jihlavě. Její otec, komunistický novinář Vilém Nový, na počátku 2. světové války emigroval a působil jako hlasatel BBC. Proto byla maminka Kamily Moučkové zatčena a převezena do neblaze proslulého Ravensbrücku. Kamila Moučková po válce nejprve působila v teplickém divadle a později v Horáckém divadle v Jihlavě. Po divadelních začátcích pracovala jako uznávaná rozhlasová hlasatelka (1949 – 1956). Následně se objevila jako první žena na poli televizního zpravodajství v tehdejší Evropě. Od 1. ledna 1957 moderovala Televizní noviny. Stala se symbolem odporu proti okupaci, když v přímém televizním přenosu oznámila vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 a byla vyvedena ze studia pod samopaly za přítomnosti kamery. Jelikož po celý zbytek dne četla aktuální zpravodajství v rozhlase, podepsala si svým postojem další pracovní možnosti. Od roku 1970 se již nesměla věnovat kariéře a po ztrátě milované profese se o to houževnatěji věnovala disentu. Pracovala jako domácí dělnice, kantýnská v hereckém klubu Komorního divadla, uklízečka a prodavačka. Velký comeback zažila po sametové revoluci, kdy se vrátila do rádia Svobodná Evropa a na televizní obrazovky jako moderátorka (Barvy života apod.). Jako signatářka Charty 77 byla v kontaktu s řadou velkých osobností, které se dočkaly uznání až po roce 1989. O své vzpomínky se dělí při tematických besedách.

Termíny