Setkání s Marií Rút Křížkovou

Volný čas

Muzeum Rumburk zve všechny zájemce na nový cyklus besed OSUDY, který se uskuteční na půdě muzea, k připomenutí 44. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Muzeum nabídne návštěvníkům setkání s osobnostmi, které jsou nějakým způsobem spjaty s Rumburkem či širším regionem. Na první besedu přijala pozvání výjimečná žena současnosti, mluvčí Charty 77, literární historička - Marie Rút Křížková. Její vyprávění o dětství v Rumburku, srpnových dnech roku 1968, disentu, politických procesech začíná ve středu 15. srpna v 18:00 hodin. Životopis Marie Rút Křížkové Marie Rút Křížková je česká literární historička, spisovatelka, pedagožka, disidentka - signatářka Charty 77. Narodila se v roce 1936 v Miličíně. Po roce 1945 žila s rodiči několik let v Rumburku, jako dítě zde zažila politické procesy na přelomu 40. a 50. let. Poté žila v Liberci a později vystudovala Český jazyk a literaturu. Dlouhá léta působila jako učitelka. Srpnové dny roku 1968 prožila v Liberci. Později pracovala v Památníku Terezín a ve Středočeské galerii v Praze. Výrazné problémy (ztráta zaměstnání) nastaly po kategorickém odmítnutí spolupráce s StB. V roce 1977 se připojila svým podpisem k Chartě 77. Následovala řada výslechů a nepřetržité sledování. Tehdy se uplatnila pouze jako lesní dělnice a třídička pošty. V roce 1985 sepsala historii poutního místa Filipov v knize Philippsdorf – Filipov. Dílo vzniklo ve spolupráci s Benno Benešem. Filipov tehdy osobně navštívil, avšak knihu bylo možné oficiálně vydat až po roce 1989. Po sametové revoluci se opět směla vrátit k publikování a vyšlo jí několik knih, vedle zmíněné knihy o Filipovu zmiňme knihu Svědectví, které nemohlo být vysloveno, ve které vzpomíná na perzekuci své osoby v 70. letech minulého století. Další díla: Je mojí vlastní hradba ghett?, Zaživa, Žít jako znamení, Kniha víry, naděje a lásky, 70 let působení selesiánů v Čechách a na Moravě, Touhy bez iluzí (vězeňská korespondence Jiřího Lederera). Marie Rút Křížková má tři dcery.

Termíny