O TOM, JAK MORAVANÉ, ČECHOVÉ A SLEZANÉ STATEČNĚ DĚJINAMI PROPLOUVALI

Volný čas
HRU UVÁDÍ KOČOVNÁ DIVADELNÍ SPOLEČNOST v zahradě u Dělnického domu v Tvrdonicích.

Termíny