Hodový oběd našéj kmotřenky

Volný čas
Vaří kmotřenka Hája s děvčicama, výběr ze 3 specialit / hraje CM Babica, zpívají Klebetnice

Termíny