České a moravské koledy "VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ"

Volný čas
Valašské národní divadlo Vás srdečně zve na vánoční koncert českých a moravských koled "VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ", který se uskuteční v pátek 14. 12. 2012 v 19:30 hod. ve Valašském národním divadle v Karolince. Jak málo se dnes předvánoční období ve své hektičnosti podobá onomu vysněnému ideálu, jak vzdálené je pravému smyslu adventu. Očekávání příchodu s připomenutím starých zvyků a cestu ke zklidnění nabízí Vánoční rozjímání, v němž svá obdarování naleznou dospělí, dospívající i děti. České a moravské koledy ve virtuosním podání Štěpána Raka a texty K. J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka, F. Šrámka či V. Čtvrtka umožní spoluprožít nejkrásnější svátky roku v jedinečné atmosféře a navrátit se na chvíli k jejich kořenům. Účinkují: Prof. Štěpán Rak, Alfred Strejček www.stepanrak.cz

Termíny