Rodinné trio - V zahradě hudby a poezie

Hudba

Rodinné Trio - Irena Waldaufová - soprán, Eva Waldaufová – zobcové flétny, Marie Waldaufová - virginal, Eva Nachmilnerová - barokní housle. Program: G.F. händel, W. Byrd, G. Muffat, F. Barsanti www.rodinnetrio.wz.cz Vstupné: dobrovolné

Termíny