Soutěž v požárním útoku, Letní noc se skupinou Bolero

Volný čas
Pořádá SDH Ostrovánky na Trávníku. Od 20:00 h pokračuje Letní noc se skupinou Bolero. Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé.

Termíny